Oikeustiede tulokset 2020. 2019: Oikeustieteellisiin todistusvalinta valintakokeen rinnalle 2019-11-14

Kandiohjelmien opiskelijavalinnat uudistuvat 2020

oikeustiede tulokset 2020

Hakijan on täytynyt saada toisesta vaiheesta vähintään puolet pisteistä voidakseen tulla hyväksytyksi. Varasijalla olevan hakijan kannattaa siis osallistua valintakokeeseen. Hakukohdekohtaiset tiedot pisterajoista ja kynnysehdoista löydät kunkin koulutusohjelman Hakeminen -välilehdeltä. Kertakäyttöisiä korvatulppia saa pyydettäessä koevalvojalta. Viestissä ilmoitetaan, jos sinulla on paikka vastaanotettavissa.

Next

Oikeusnotaari

oikeustiede tulokset 2020

Hakukohteiden järjestyksellä ei ole merkitystä. Hänet kuitenkin otetaan huomioon todistusvalinnassa. Moni puhuu menevänsä käymään kotona, porukoilla, sukulaisilla tai Professori Petri Kinnusella on opettajan ja tutkijan kokemusta lähes kolmekymmenen vuoden ajalta ja viimeisen kymmenen vuoden ajan hän on toiminut Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Oulun toimintayksikön johtajana. Mallilomake Valintakoe on kaksivaiheinen, ja kokeen ensimmäisessä vaiheessa kaikilta kokeeseen osallistuvilta tarkastetaan monivalintatehtävät. Toiseen tarkastusvaiheeseen valittavien määrä: kaikki yhteisvalinnan valintakokeeseen osallistuneet asetetaan monivalintatehtäväpisteiden perusteella paremmuusjärjestykseen. Opintojen alkuvaiheen jälkeen voit halutessasi käydä eri vuosikurssien pooleja samaan aikaan, mikä mahdollistaa nopeamman etenemisen opinnoissa.

Next

Valintakoe

oikeustiede tulokset 2020

Hakemuksesi huomioidaan automaattisesti kaikissa valintatavoissa. Mielenkiintoinen ja monipuolinen ala Oikeustiede on yhteiskunnallisesti merkittävä ja monipuolinen ala, jota opiskelevalla on kaikki ovet avoinna tulevaisuuden suhteen. Edellä mainitun päivän jälkeen toimitetut hakemukset huomioidaan vain siinä tapauksessa, että erityisjärjestelyiden syy on ilmennyt ko. Tablettimuotoiset lääkkeet saat viedä istumapaikalle vain ilman rasiaa tai purkkia. Päätökset opiskelijavalintauudistuksen toteuttamisesta ja todistusvalinnan käyttöön otosta on tehnyt opetus- ja kulttuuriministeriö.

Next

Todistusvalinta v. 2020

oikeustiede tulokset 2020

Näistä 1248 eniten pisteitä saanutta hakijaa etenee toiseen tarkastusvaiheeseen. Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille 5. Valittavien opiskelijoiden alustavat määrät yliopistoittain: Helsingin yliopisto Helsinki, suomenkielinen : enintään 50 opiskelijaa Lapin yliopisto: enintään 30 opiskelijaa Turun yliopisto: enintään 30 opiskelijaa Itä-Suomen yliopisto: enintään 10 opiskelijaa Vuoden 2019 todistusvalinnassa käytettävä ylioppilastodistusten pisteytys julkaistaan viimeistään toukokuussa 2018. Varasijoilta hyväksyttävien määrästä todistusvalinnassa ei ole aiempaa kokemusta, joten etukäteen ei voida arvioida, miltä varasijoilta missäkin hakukohteessa on realistista tulla hyväksytyksi. Ohjeet valintakoekirjallisuuden tilaamiseen julkaistaan sivulla: Valintakoetta kehitetään saatujen kokemusten perusteella oikeustieteellisen alan erityispiirteet ja työmarkkinoiden tarpeet huomioon ottaen alalle soveltuvuutta yhä paremmin mittaavaksi.

Next

Opintopolku : Kuka voi hakea yliopistoon?

oikeustiede tulokset 2020

Mikäli olet käynyt valintakokeissa, niin y liopistomme lähettää sinulle sähköpostia, joka sisältää tiedot valintakokeissa saamistasi tehtäväkohtaisista pisteistä. Hakukohdekohtaiset tiedot ensikertalaiskiintiöistä löydät kunkin koulutusohjelman Hakeminen -välilehdeltä. Valinta etenee valtakunnallisen yhteishaun sijoittelun mukaisesti. Oikeustieteen kehittäjä 120-vuotias Suomalainen Lakimiesyhdistys on vakiinnuttanut asemansa alan vanhimpana vaikuttajana, perinteikkäänä tieteellisenä seurana. Tutustu näihin kysymyksiin ja vastauksiin. Hakija voi kuitenkin useimmissa tapauksissa todentaa kielitaidon ylioppilastutkinnon, toisen asteen koulutuksen, tai peruskoulun suorituskielen perusteella, mikäli ne on suoritettu suomen tai ruotsin kielellä.

Next

OIKEUSTIEDE: Millaisella yo

oikeustiede tulokset 2020

Hakemukseen tulee liittää lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto vamman tai sairauden laadusta sekä asiantuntijan suosittelemista erityisjärjestelyistä. Voit saada myös jostain hakutoiveestasi tiedon valinnasta, ennen kuin muiden hakutoiveiden tulokset ovat valmiina. Siirto-opiskelijana otetaan oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoja suorittamaan enintään 10 sellaista hakijaa, jotka ovat suorittaneet Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen opetussuunnitelman mukaisia oikeusnotaarin perus- ja aineopintoja vähintään 100 opintopistettä op. Kaikkien valintojen tulosten julkaisun jälkeen voi kuitenkin olla tilanteita, joissa hakijalle tulee mahdollisuus valita, minkä paikan ottaa vastaan. Näissä hakukohteissa opiskelijavalinnan lopulliset tulokset julkaistaan viimeistään 8. Tuloskirjeessä sinulle kerrotaan lisäksi oma pistemääräsi sekä alin pistemäärä, jolla koulutukseen on hyväksytty. Ylioppilastutkinnon pisteytys on yhteinen kaikkiin hakukohteisiin.

Next

Todistusvalinta v. 2020

oikeustiede tulokset 2020

Saat sähköpostiisi viestin, jos olet saanut opiskelupaikan ja voit ottaa paikan vastaan. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa sinulle voidaan tarjota useampaa opiskelupaikkaa. Vuodesta 2020 lähtien suuri osa opiskelijoista valitaan Helsingin yliopiston yhteishaussa mukana oleviin kandiohjelmiin sekä lääketieteellisten alojen ja oikeusnotaarin koulutusohjelmiin ylioppilastodistuksen perusteella. Opiskelijavalinnan tulos on nähtävissä sähköisessä -palvelussa. Esimerkiksi hakijat, joilla on keskivaikea tai vaikea lukivaikeus, voivat saada lisäaikaa valintakokeen suorittamiseen.

Next

Valintakoe

oikeustiede tulokset 2020

Kevään toinen yhteishaku Toisessa yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen koulutukseen, jotka hakija asettaa hakulomakkeella mieluisuusjärjestykseen. Kannattaa siis odottaa lopullisia tuloksia kunnes kaikki tulokset on julkaistu. Erillishaussa mukana olevat koulutukset Erillishakuina järjestetään mm. Kevään ensimmäisen yhteishaun tulokset Kevään ensimmäisessä yhteishaussa tuloksia julkaistaan eriaikaisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopistojen vuosia 2017—2020 koskevissa tulossopimuksissa sovitulla tavalla oikeustieteellisen alan valintakoe on vuodesta 2018 alkaen sellainen, että se ei edellytä pitkää valmentautumista. Korkeakoulujen yhteishaun valintojen tulokset Korkeakoulut tekevät valintoja eriaikaisesti maaliskuusta lähtien kevään yhteishauissa ja lokakuusta lähtien syksyn yhteishaussa.

Next