Nrk.no valgomat 2020. VGs superenkle valgomat 2019-11-14

Dagbladets valgomat 2017

nrk.no valgomat 2020

Man kan si nei til flere flyktninger skal få kommer til Norge, men ikke om det betyr at det tar imot færre eller være som i dag. Dei mest aktuelle er variantar av ein kort og ein lengre tunnel under deler av Kvamskogen. Det er et type spørsmål der jeg mener to alternativer blir for lite, det må også være mulig å gi støtte dagens politikk. Å finne spørsmålene som skiller klart kan være vanskeligere enn det høres ut, blant annet fordi det noen partier har et helt klart standpunkt til og mener er en viktig sak, kan et annet parti ha et ønske om å være litt uklare på. Men ut over det må den løfte frem noen viktige saker som er egnet til å skille partiene fra hverandre og som er viktige nok for velgerne til at de avgjør partivalg. Men hvilken partitest er best? Den går rett på spørsmål om skattene skal økes og er innom blant annet ruspolitikk, oljepoduksjon, politireform, forsvar, EØS og privat eldreomsorg.

Next

Valg 2019

nrk.no valgomat 2020

Der finner man , det viktigste av alle dokumentene et parti har foran et valg, der ambisjonene for neste stortingsperiode er formulert for alle saksområder. Nå vet jeg for min egen del svaret på det, men for de som ikke vet, er i tvil, eller vil sjekke om de er så enige med partiet sitt som de håper, er det mange valgomater og partitester å velge mellom. Vurderer man for eksempel å stemme Høyre er et bra sted å finn ut mer om de sakene man er mest opptatt av. Det er i alt 25 spørsmål om valgfrihet i velferdstjenester, skattenivå, velferdsprofitt, mer privatisering av statsbedrifter, midlertidige ansettelser og forsvar. Og så jeg vil anbefale alle å besøke for å lese mer om sakene statsministeren er opptatt av å gjennomføre i neste periode.

Next

Valg 2019

nrk.no valgomat 2020

Det er heller ikke mulig å vekte hva man mener er viktigst og mindre viktig hos Nettavisen. Hva mener Arbeiderpartiet om denne fraværsgrensen? Flere kommuner slår seg sammen 1. Og her er det spørsmål om både private skoler, jernbanereform og kommunereform. En god valgomat spør også om holdning til spørsmål som pleier å skille rødgrønne og borgerlige partier, som mer valgfrihet for innbyggerne når det gjelder helse- eller omsorgstjenester og om det er i orden at også private kan drive barnehager og skoler, i tillegg til det offentlige tilbudet, for å bidra til økt mangfold. Kanskje pedagogisk, men jeg synes det blir litt mindre spennende når man kan justere kursen underveis.

Next

Chaffeys blogg: Test av valgomatene

nrk.no valgomat 2020

Og er det rett å sørge for at barna MÅ være lengre på skolen? Så vil en dagsaktuell valgomat gjerne spørre om innvandring, om den skal øke, reduseres eller være på dagens nivå. Den skal inneholde gratis måltid, mer fysisk aktivitet og fritidsaktiviteter. Jeg synes en god partitest bør si noe om hvem man ønsker som statsminister og gjerne spørre noe mer om regjeringsspørsmålet. Men er det rett bruk av penger? Vi arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Jeg synes noen av spørsmålene i denne blir litt uklare og prøvde meg med litt ulike svar på 2-3 spørsmål. Så går den rett på spørsmål om oljeproduksjonen skal legges ned i løpet av 15 år. I tillegg til den miljømessige bærekraften i samfunnet vårt er det også et poeng å avklare hva man tenker om å sikre den økonomiske værekraften over tid, og om vi fortsatt skal holde oss innenfor en streng handlingsregel når det gjelder bruk av oljepenger på statsbudsjettet.

Next

Dagbladets valgomat 2017

nrk.no valgomat 2020

Det er et par lokale spørsmål om boligbygging Asker og Bærum og om ny E18. Jeg tror uansett det er lurt å lese seg litt opp på egenhånd, og helst sammenligne de partiene det er mest aktuelt å stemme på. Den begynner med statsminister og regjeringsspørsmål, tar for seg ideologi og verdier, og er innom en rekke dagsaktuelle saker. Den er også innom kommunereform og politireform. Det er litt varierende i hvor stor grad disse valgomatene forklarer bakgrunnen for spørsmålene de stiller eller lenker til annet stoff.

Next

Chaffeys blogg: Test av valgomatene

nrk.no valgomat 2020

Valgdagsmåling: Valgdagsmåling er en meningsmåling som tas opp på selve valgdagen. Det betyr at dette tallet ikke tar full høyde for at de som stemmer på valgdagen kan ha andre preferanser enn de som har forhåndsstemt. Og fikk tre ulike anbefalinger. En litt spesiell vri i denne er at du kan følge med på om partiene stiger eller synker i kurs underveis når du svarer. Det må de betale for. En god valgomat må selvfølgelig gjengi partienes standpunkter på en korrekt måte, noe som kan være litt krevende med tanke på at man må forenkle setninger og avsnitt i partiprogrammene.

Next

Dagbladets valgomat 2017

nrk.no valgomat 2020

En typisk norsk barneskoledag varer fra morgenen til 13—14-tida. Så enkelt kan det også gjøres. Leksene skal gjøres på skolen, så det skal ikke være hjemmelekser når dagen er over. Opptalte stemmer: Dette er et foreløpig resultat der en kun baserer seg på de stemmene som faktisk er telt opp på et gitt tidspunkt. Prognose: En prognose er en beregning av sluttresultatet i valget. Prioritering mellom saker er ikke lett å avklare i en valgomat.

Next

Chaffeys blogg: Test av valgomatene

nrk.no valgomat 2020

I dag er det 18 fylkesting, men flere fylker slår seg sammen 1. Hardangertunnelen, ein tunnel under Kvamskogen frå Kvam til Samnanger, er eit historisk prosjekt som er tenkt å redusera avstanden mellom Bergen og ytre delar av Hardanger. Det samme gjelder saker der det er uenighet om hvor mye penger ønsker å bruke til et formål eller om hvordan man skal veie et formål som koster penger opp mot andre viktige ønsker når vi ikke har råd til alt på en gang. Og det skal selvsagt være gratis. Og den bør definitivt spørre om det er i orden at vi stenger ned all oljeproduksjon i Norge. I 2015 var det 428 kommune- og bystyrer, i dag er det 422.

Next