Hvordan regne areal av sirkel. ikoob.com • Se emne 2019-11-13

Matematikkens Verden: Areal av trekanter, firkanter og sirkel

Hvordan regne areal av sirkel

I et rektangel er den ene siden lengre enn den andre. Vi vil finne omkrets og areal. Brøken v 360 o angir hvor stor del av sirkelen sirkelsektoren utgjør. Måler vi sidene i meter, er måle-flaten et kvadrat med sider 1 meter. Utregning av omkrets på et rektangel er det enkleste, og gjøres med formelen l+l+b+b. Det betyr at dersom du vet diameteren kan du dele denne på to for å finne radius, og dersom du får oppgitt radius trenger du bare å gange den med to for å finne diameteren. Arealet er et mål for hvor stor flate en figur dekker.

Next

Alt om sirkel

Hvordan regne areal av sirkel

Sirkellinja er krum, men også krumme linjer har en lengde! Dette punktet er kjent som sentrum av sirkelen, og radius av en sirkel er et linjestykke med sirkelens sentrum og ethvert punkt på sirkelen som sine endepunkter. Denne kan du ofte måle med en linjal, men pleier veldig ofte å være oppgitt på regnestykker. Jeg har en liggende sylinder Dieseltank som jeg skal montere en trykktransmitter i for å konstant måle volumet. Hvordan finner jeg arealet av denne delen av sirkelen??? Areal: Rektangel For et rektangel finner vi arealet ved å undersøke hvor mange måle-flater som kan plasseres på rektangelet. Tallet π Alle sirkler har samme form. Eksempel på bruk av formlene for areal og omkrets av sirkel En sirkel har radius 4 dm. Ettersom et rektangel har to like lengder og bredder vil begge l-ene og b-ene være det samme tallet.

Next

Sirkelens omkrets

Hvordan regne areal av sirkel

Det har ingen betydning hvilken lengdeenhet milimeter, centimeter, meter, kilometer osv verdien har. Verdien av Pi til seks desimaler er 3,141593. Altså: π er det tallet vi får til svar hvis vi måler omkretsen på en sirkel og deler denne på diameteren i den samme sirkelen. En sektor er en brøkdel av sirkelens området. Siden diameteren er dobbelt så stor som radien, blir da forholdet mellom omkretsen og radien lik 2 π. Du egentlig ikke trenger en formel for å finne buelengden hvis du forstår begrepene: Det er alt som skal til.

Next

Matematikkens Verden: Areal av trekanter, firkanter og sirkel

Hvordan regne areal av sirkel

Dersom du vet lengden på alle sidene kan disse enkelt plusses sammen for å finne omkretsen. Pi har jo uendelig mange tall bak kommaet, men for de aller fleste skulle det gå fint å regne med pi som 3,14. Det betyr at forholdet mellom omkrets og diameter er det samme for alle sirkler. Det er viktig å huske at man snakker om centimeter eller meter når man regner ut omkrets, ikke kvadratcentimeter eller kvadratmeter. En korde som går gjennom sentrum, er en diameter. Ved et kvadrat er alle sidene like lange.

Next

Matematikkens Verden: Areal av trekanter, firkanter og sirkel

Hvordan regne areal av sirkel

Dette var for å markere mennesket eksistens, slik at den ble synlig fra verdensrommet. Overflatearealet av en to-dimensjonal lukket kurve, for eksempel en sirkel er det totale areal som inngår i kurven. Kommentarene er ikke forhåndsmoderert, men blir moderert i etterkant. Eksempel: Hva er diameteren av en sirkel med radius på 6cm? Altså fra sirkelens midtpunkt og ut til kanten. Areal av trekant For å finne areal av et trekant, så må bør man vite grunnfalten og høyden på trekantens sider.

Next

Sirkelens omkrets

Hvordan regne areal av sirkel

Omkrets Omkrets er et begrep som brukes for å forklare lengden på alle sidene i en figur lagt sammen. Formelen blir da: Eksempel på areal av trekant Arealet blir da 16m². Angi sirkelens areal, diameter, eller omkrets og denne kalkulatoren finner de to andre for deg! Har nå støtt på en nøtt som jeg ikke helt klarer å løse. For å beregne arealet til ei sirkelflate, tenker vi oss at vi deler sirkelflaten inn i mange like store sektorer, klipper disse ut og plasserer dem ved siden av hverandre slik: Hvis vi gjør vi disse sektorene svært smale, ser vi at sirkelens areal vil bli det samme som arealet til et parallellogram, eller egentlig som grensetilfelle ved uendelig mange uendelig smale sektorer, et rektangel med lengde a lik halvparten av sirkelens omkrets, og bredde b lik sirkelradien. Diameter er avstanden fra en del av sirkelen til nøyaktig motsatt side.

Next

Areal: Sirkel

Hvordan regne areal av sirkel

Dette forholdet har fått et spesielt symbol, den greske bokstaven π pi. På en kvadratisk figur vil det være veldig enkelt å regne ut omkretsen, mens det er mer komplisert for mangekantede figurer eller figurer med ujevne overflater. Hvis en sektor spenner over en bue med gradtall v det betyr at vinkelen som dannes av de to radiene er lik v , så er arealet av sektoren like stor del av hele sirkelens areal som buen er av hele sirkelens omkrets. Hvis vi prøver å gjøre målinger på sirkler og for å finne ut hvor stort tallet π er, vil vi få et svar litt i overkant av 3. Hele sirkelbuen kan deles inn i 360 o. Hvordan finne arealet over sektorer og segmenter av en sirkel September 30 by Eliza Merke av en del av en sirkel med en bue og en akkord, og du har et segment denne type segment har ingenting å gjøre med et linjesegment.

Next

Omkrets av sirkel

Hvordan regne areal av sirkel

Radius er navnet på avstanden mellom midtpunktet i sirkelen og frem til en av kantene. En sektor med buelengde på én grad har dermed et areal som er lik π r 2 360 o. For eksempel er det helt vanlig å snakke om arealet til en sirkel. Arealet av en sirkel kan beregnes når lengden av dens radius, diameter eller omkrets er kjent. Det skaper to 30 ° - 60 ° - 90 ° trekanter. . Pytagoras' setning skulle vise at det var intelligent liv på jorda.

Next