Familievernkontoret hamar. Familievernkontoret Innlandet 2019-11-14

Familievernkontoret Innlandet

Familievernkontoret hamar

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Skolens engasjement fikk barnevernet til å reise sin fjerde sak for å få en løsning til barnas beste, sier far. Vi følger opp kritikken om pliktbrudd og lovbrudd både lokalt og i Bufetat øst. Ringsaker barnevern har i to omganger konkludert med at i den grad det er utøvd vold mot barna, så er det av mor, påpeker barnefaren. Hun reiste rett til krisesenteret i Hamar og ble der i sju uker. Falske påstander om vold er en form for overgrep på både barn og partner.

Next

Familievernkontoret Innlandet

Familievernkontoret hamar

Familievernkontoret i Hamar gjennomførte 27 samtaler med barnas mor. Det vil være galt for vårt arbeid, sier Lisbet Gjønnes. Da familievernkontorets leder i et brev til barnevernet i Ringsaker framsatte beskyldningene om vold utøvd av far, krevde samtidig familievernkontoret at far ikke skulle få vite om beskyldningene. Da har vi forspilt vår sjanse til å få på plass en god løsning. Beklager polarisering Videre beklager Hognestad at familievernkontoret bidro til en forsterket polarisering mellom foreldrene. Vi følger opp kritikken om pliktbrudd og lovbrudd både lokalt og i Bufetat øst. Men den viktigste kampen gjenstår: — Jeg må vinne tilbake vanlig omgang med mine to barn, sier han.

Next

Søk

Familievernkontoret hamar

Ringsaker barnevern og Bufetat Gjøvik har gjennomført grundige undersøkelser av begge barna og slår fast at far ikke har utøvd noen slags form for vold mot ungene sine. Vi har forstått at far er svært uenig i våre bekymringer rundt hans mulige voldsutøvelse og han føler seg stemplet som voldsutøver gjennom brevet fra mars i 2013. Jeg har mistet mine barn og jeg blir ikke kvitt de offentlige anklagene om at jeg er en voldsmann. Like fullt opprettholder psykologspesialistene på familievernkontoret sine påstander om voldsutøvelse fra far. Kanskje havner de i fosterhjem under en rettslig prosess, sier han.

Next

Familievernkontoret Innlandet

Familievernkontoret hamar

Tobarnsfaren påpeker at menn er tapere i ni av 10 barnefordelingssaker. Knusende tilsynsrapport Nå har tobarnsfaren vunnet en stor seier. Familievernkontoret i Hamar gjennomførte 27 samtaler med barnas mor. Den lovpålagte meklingen på familievernkontoret i Hamar ble starten på marerittet for tobarnsfaren. Vi må få vekk noen av de vonde følelsene og er det begått feil, innrømmer vi det, sier Sundbakken.

Next

Søk

Familievernkontoret hamar

Samboende foreldre som oppløser forholdet, må også til mekling for å få utvidet barnetrygd. Tobarnsfaren påpeker at menn er tapere i ni av 10 barnefordelingssaker. Vi er i gang med omstillingsprosesser og står foran store og spennende endringer. Det er trist at ikke psykologspesialister forstår at de opptrer utenfor loven som skal sikre at helsepersonell jobber innen etiske og faglige normer. Ringsaker-mannen rister oppgitt på hodet. Jeg opplever at etatene ikke greier å løse mors utfordringer eller mine barns behov. Fylkesmannen er krass overfor ekspertene på familievernkontoret.

Next

Fortvilet far gir opp kampen om barna

Familievernkontoret hamar

Vi har formidlet til far at vi på grunnlag av mors beskrivelser har trukket slutninger som vi forstår at far opplever krenkende og usanne. Jeg synes situasjonen er svært krevende, men jeg er fornøyd med at jeg greier å stå i det. Fylkesmannen finner videre grunn til å stille spørsmål ved at dere ikke meldte saken til barnevernet når dere selv uttrykker så stor bekymring for barna. Samlivsbruddet var et faktum i 2008. I utgangspunktet er det familievernkontoret som er eksperten på dette området, sier Gjønnes.

Next

Fortvilet far gir opp kampen om barna

Familievernkontoret hamar

Hvordan er det mulig at barnevern og familievernkontor står mot hverandre i en så alvorlig anklage? Jeg er redd jeg må vente til barna er store nok til selv å bestemme, sier Ringsaker-mannen. Derfor vil jeg også ta initiativ overfor far. Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer. I dette tilfellet psykologspesialistene Hognestad og Elton.

Next

Fortvilet far gir opp kampen om barna

Familievernkontoret hamar

Men jeg vet hva jeg står for som omsorgsperson og er stolt av det. Når det gjelder påstandene om vold, oppfatter jeg at vi har tatt selvkritikk på styrken i dette punktet. Spesialistene hos oss har ingen utredningsplikt. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler. Jeg liker ikke dette personlig at han skal føle at saken er uavklart og urettferdig. Skolens engasjement fikk barnevernet til å reise sin fjerde sak for å få en løsning til barnas beste, sier far.

Next

Familievernkontoret Innlandet

Familievernkontoret hamar

Men den viktigste kampen gjenstår: — Jeg må vinne tilbake vanlig omgang med mine to barn, sier han. Knusende tilsynsrapport Nå har tobarnsfaren vunnet en stor seier. Falske påstander — Jeg hadde forventet at når barnevernet foretar en grundig prosess og analyse av saken og konkluderer med at den voldsutøvelsen som har funnet sted kommer fra mor, hadde ført til et kritisk lys på begge foreldre. Barnevernet i Ringsaker kan ta saken til fylkesnemnda, men der møter familievernkontorets ledelse med sine anklager mot meg. På bakgrunn av det ovennevnte finner fylkesmannen at rapporten ikke i tilstrekkelig grad er objektiv.

Next

Familievernkontoret Innlandet

Familievernkontoret hamar

Vi har et mannsfokus — der vi er opptatt av å få fram alle sider av saken, svarer Sundbakken. Årene går og spesialister fører samtaler med barna på oppdrag fra Bufetat Gjøvik og barnevernet i Ringsaker. Slik ble han kjent med de alvorlige og ikke dokumenterte beskyldningene fra psykologspesialistene i Hamar. Jeg liker ikke dette personlig at han skal føle at saken er uavklart og urettferdig. Gjønnes vil altså ikke besvare spørsmålene. Kan ikke uttale mer Ringsakers barnevernssjef Lisbet Gjønnes vil ikke si noe om saken.

Next